kursy warsztaty porady-indywidualne
o-mnie galeria moje-mazy kontakt kontakt

 

Poradnia zaprasza na:

- Kurs Odpowiedzialnego Rodzicielstwa 
  i konsultacje z zakresu NPR
  (Naturalne Planowanie Rodziny)
- Weekendowy Kurs Przedmałżeński
- Konsultacje  
- Psychoterapię indywidualną
- Psychoterapię małżeńską / par
- Psychoterapię grupową
- Poradnictwo 
- Doradztwo wychowawcze 
- Doradztwo zawodowe
- Rekolekcje
- Warsztaty
- Szkolenia

Metanoia
z greckiego oznacza przemianę myśli, zmianę usposobienia. 
Z łaciny tłumaczy się jako wewnętrzne odrodzenie.

Jeśli przemiana dokonuje się rzeczywiście , przenosi się na wszystkie wymiary człowieka: duchowy, psychiczny, społeczny i biologiczny. Całe nasze życie jest procesem dojrzewania, stałego postępu. Doświadczenie uzdrowienia ujawnia się w zewnętrznym działaniu człowieka, w zmianie przechodzącej z serca do czynów.


Celem poradni jest pomoc w tej przemianie na wszystkich poziomach egzystencji w zależności od potrzeb. Szczególnym obszarem życia człowieka jest rodzina. Tu dokonują się najbliższe i najgłębsze relacje ludzkie, ale też najgłębsze rany i najdalsze odejścia. Jest to obszar, który we współczesnym świecie potrzebuje szczególnej uwagi i troski.

“Kościół uznaje służbę rodzinie za jedno ze swych najistotniejszych zadań, za pierwszą i z wielu względów najważniejszą drogę posłannictwa i posługi.”
Jan Paweł II w Liście do Rodzin