Dla Małżeństw i Rodziców

Terapia małżeńska

Dobra relacja małżeńska to jeden z ważniejszych obszarów życia, znacząco wpływający na ogólne poczucie satysfakcji i spełnienia osobistego.

Terapia małżeńska jest rozmową, która pomaga zrozumieć wzajemne postawy i potrzeby, pozwala przyjrzeć się w jaki sposób zachowanie jednego ze współmałżonków wpływa na zachowanie drugiego. Służy poprawie komunikacji , rozwiązaniu konfliktów i odbudowaniu relacji.

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjny i polega na zebraniu informacji o naturze problemu oraz wywiadu dotyczącego obu osób i ich funkcjonowania w małżeństwie. W jego efekcie może zostać zaproponowana pomoc oraz inne formy pracy-np. mediacje lub terapia indywidualna.


Mediacje

Mediacja jako alternatywna, pozasądowa i dobrowolna metoda rozwiązywania sporów jest skutecznym, tańszym i przychylnym podmiotom konfliktu sposobem dochodzenia do osiągnięcia ugody i pojednania. Całemu, poufnemu procesowi negocjacyjnemu pomiędzy poróżnionymi stronami towarzyszy akceptowalny, neutralny i bezstronny mediator, który wspomaga skonfliktowane podmioty w dojściu do satysfakcjonującego i akceptowalnego rozwiązania sporu.

Istotę mediacji rodzinnych dobrze obrazuje sparafrazowany tekst anonimowego autora: "Jeżeli chcecie się pojednać, to szukacie sposobu, jeżeli nie chcecie się pojednać, to szukacie powodu", w uzdrawianiu relacji małżeńskich i/lub rodzinnych.

Dlatego też, mediacje pojednawcze w rodzinie, to propozycja dania sobie nadziei na lepsze jutro w małżeństwie i rodzinie. Zapraszamy.
Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 669 638 155

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz że...

Metanoia z w języku greckim oznacza przemianę myśli, zmianę usposobienia. Z łaciny zaś słowo to tłumaczy się jako wewnętrzne odrodzenie.

Jeśli przemiana dokonuje się rzeczywiście, przenosi się na wszystkie istotne wymiary człowieka: duchowy, psychiczny, społeczny i biologiczny.

Celem naszej poradni jest pomoc w tej przemianie na wszystkich poziomach egzystencji w zależności od potrzeb danego człowieka.