poradnia

kursy

warsztaty


o-mnie

galeria

moje-mazy
kontakt
kontakt

 

PROWADZĄ:

MARIA DANIELEWSKA

Teolog, doradca rodzinny, psychoterapeuta

Tel. 669-638-155

E-mail
dama.m@wp.pl

Psychoterapia

 • indywidualna
 • małżeńska / par
 • grupowa


Psychoterapia to spotkanie pacjenta i psychoterapeuty służące pracy nad zgłoszonymi przez pacjenta problemami. Polega ona na rozmowie oraz proponowanych przez psychoterapeutę zadaniach i ćwiczeniach. 

Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim jest formą psychologicznej pomocy człowiekowi, która bazując na założeniach antropologii chrześcijańskiej korzysta z dorobku różnych kierunków psychoterapeutycznych, jak i wypracowanych metod własnych, aby prowadzić osobę do psycho-fizyczno-duchowego zdrowia i rozwoju. Stosuje się tu zintegrowane podejście do osoby respektując jej wolność i godność. Integracja dotyczy poziomów: emocjonalnego, poznawczego, wolitywnego, biologicznego, behawioralnego i duchowego osoby. Podejście zintegrowane zakłada świadome i adekwakne do konkretnego problemu pacjenta korzystanie z dorobku różnych szkół psychoterapeutycznych (terapie poznawczo-behawioralna, systemowa, gestalt, psychodynamiczna, schematu). Są one stosowane w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta, które nie są sprzeczne z chrześcijańską wizją człowieka.

Praca psychoterapeutyczna doprowadza często do wglądu i doświadczeń, które zmieniają perspektywę patrzenia na siebie, swoich bliskich oraz otaczającą rzeczywistość poprzez uzdrowienie umiejętności obdarzenia siebie i innych miłością. Długofalowo psychoterapia może prowadzić do głębokiej przemiany sposobu przeżywania służącemu uleczeniu cierpienia i przyjęcie swojego życia i świata takim, jaki jest. Psychoterapia daje perspektywę bycia szczęśliwym. Człowiek szczęśliwy potrafi kochać, pracować, bawić się i jest pogodzony ze swoją przemijalnością, śmiertelnością i losem. 

W psychoterapii pracujemy z osobami przeżywającymi: 

 • depresje, obniżenie nastroju
 • zaburzenia lękowe
 • kryzysy małżeńskie (osamotnienie, zdrada, bezsens)
 • kryzysy rodzinne (brak przebaczeniaa, trudności z niezależnością w relacji z ojcem, matką, rodzeństwem i innymi krewnymi)
 • trudności w utrzymaniu szczęśliwego związku
 • trudności w życiu seksualnym
 • problemy egzystencjalne (starzenie się, lęk przed śmiercią, osamotnienie, brak poczucia sensu życia)
 • Problemy wynikające z dorastania w rodzinach alkoholowych - Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) oraz Dorosłych Osób z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD)
 • problemy z pogranicza psychologii i duchowości
 • problemy w relacji we wspólnocie
 • kryzys życia duchowego  

 


 

Cennik

 

 • Psychoterapia indywidualna: 90 PLN / 60 min.
 • Psychoterapia małżeńska / par: 100 PLN / 60 min.
 • Psychoterapia małżeńska / par: 120 PLN / 80 min.