Zespół

Profesjonalne i empatyczne podejście do klienta oraz doświadczona kadra zapewni Państwu wysoką jakość świadczonych usług.
Maria DanielewskaPsychoterapeuta, teolog, pedagog, doradca małżeński i rodzinny, przedsiębiorca.

Założyła poradnię METANOIA w 2009 z misją kanononiczną.

Ukończyła studia magisterskie KUL w Lublinie, czteroletnie podyplomowe studia z psychoterapii integratywnej w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie, dwuletnie studia wychowania seksualnego na UW w Warszawie, ISTDP(intensywna krótkoterminowa terapia dynamiczna) pod kierunkiem Jona Fredericksona w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Intensywna, ponieważ uwaga pacjenta jest natychmiast koncentrowana na problemie w celu wywołania silnego doświadczenia emocji

Krótkoterminowa, ponieważ znaczące efekty i zmiany psychologiczne można uzyskać w stosunkowo krótkim czasie

Dynamiczna, ponieważ zajmuje się nieświadomymi procesami i konfliktami wewnątrzpsychicznymi, które są przyczyną zaburzeń.

Skuteczność ISTDP jest poparta licznymi badaniami naukowymi. Teoretyczne podstawy tej metody są oparte na założeniach psychoanalitycznych i teorii przywiązania Johna Bowlby,ego oraz zintegrowane ze współczesna wiedzą neurobiologiczną.

Zajmuje się psychoterapią indywidualną i par ( narzeczeni i małżeństwa) oraz działalnością psychoedukacyjną i duszpasterską. Związana z duszpasterstwem akademickim OO. Jezuitów oraz duszpasterstwem rodzin Diecezji Toruńskiej.

Prywatnie ma doświadczenie ponad 30 lat w małżeństwie i wychowanie czworga dzieci.


Anita Koczorowskapedagog, doradca , terapeuta małżeństw i par, mediator

Jestem żoną i mamą trzech córek. Moje życiowe role i doświadczenie bycia w związku małżeńskim i rodzinie są inspiracją i ogromną pomocą w terapii małżeństw i par. Jestem absolwentką studiów pedagogicznych na UMK w Toruniu i podyplomowego Studium Nauk o Rodzinie na ATK w Warszawie. Ukończyłam I i II stopień terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz kurs mediacji pojednawczych na UKSW w Warszawie. Jestem także nauczycielem metod naturalnego planowania rodziny i prowadzę spotkania w ramach poradnictwa rodzinnego przed zawarciem związku małżeńskiego.

W swojej pracy kieruję się zasadą, ze każdy człowiek jest niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju. Posiada zasoby, siły i potencjał potrzebny do pokonania swoich problemów. Jestem przekonana, że wspólna rozmowa pozwoli odkryć rozwiązania, które będą najlepsze w danym momencie, aby pokonać trudności. Ważne staje się określenie czynności i zachowań, które przynoszą pożądany efekt, a zrezygnowanie z takich działań, które nie są pomocne w terapii małżeństwa i pary, bądź osoby indywidualnej.

Wspieram:

pary i małżeństwa w kryzysie,

narzeczonych, którzy przeżywają dylematy, chcą dowiedzieć się, co może im pomóc budować trwały związek, oraz instruuję w zakresie metod naturalnego planowania rodziny,

osoby indywidualne, które pragną poprawić relację w związku, natomiast ich partnerzy , nie chcą bądź nie mogą uczestniczyć w spotkaniach,

osoby indywidualne, które doświadczają lęków, problemów z podjęciem decyzji, przygnębienia, braku poczucia siły.

Jeżeli doświadczacie:

rozpaczy i smutku, nie wiecie co macie zrobić, żeby było lepiej w waszym życiu, zdrady, nieporozumień i kłótni, osłabienia więzi małżeńskiej i myślicie o rozstaniu,

Jeżeli pragniecie:

spokoju zadowolenia i spełnienia w życiu, wzajemnego zrozumienia, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, bliskości w związku.

Zapraszam na spotkanie do poradni małżeńskiej:
+48 506 657 183
koczorowska.anita@gmail.com
http://anita-koczorowska.business.site


Grażyna Balcerakpsychoterapeuta

Pracuję w nurcie psychoterapii Ericksonowskiej, w oparciu o szkolenie w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Twórcą nurtu jest amerykański psychiatra oraz psycholog Milton Erickson.

Psychoterapia Ericksonowska koncentruje się na teraźniejszości i jest zorientowana na przyszłość. Bazuje na przekonaniu o możliwości przezwyciężenia problemu dzięki wykorzystaniu zasobów tkwiących już w Pacjencie, których istnienia Pacjent często sobie nie uświadamia.

Wzorem Ericksona, jako terapeuta traktuję nieświadomość jako niewykorzystywane pokłady wiedzy, mądrości oraz kreatywności, które mogą stać się narzędziami dla Pacjenta, pomagającymi w osiągnięciu stanu świadomego umysłu.

Podczas terapii towarzyszę i wspieram Pacjenta w poszukiwaniu nowych możliwości spojrzenia na problemy i skutecznych sposobów ich rozwiązywania. Wzmacniam pacjenta w uświadamianiu sobie jego mocnych stron. Stosuję techniki niedyrektywne: przypowieści i metafory.

Ponowne spojrzenie na trudne życiowe zdarzenia z pomocą przewodnika, jakim staje się terapeuta, prowadzi do ich akceptacji. Odpowiednia reorganizacja oraz zrozumienie przeszłych wydarzeń pozwalają odkryć Pacjentowi siły i narzędzia ułatwiające odnalezienie się w przyszłych życiowych sytuacjach.

Przypomnienie lub uświadomienie sobie bogactwa dobrych doświadczeń z przeszłości, pozwala na poprawę życia w teraźniejszości i budowanie dobrej przyszłości.

Korzystam również z elementów terapii ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna), w oparciu o szkolenia w Pracowni Psychoterapii i Rozwoju "Horyzonty" w Warszawie oraz w Laboratorium Psychoedukacji tamże. Jest to nurt terapii psychodynamicznej, coraz bardziej popularny na świecie, a ostatnio w Polsce.

Praca w tym nurcie pozwala na zmianę destrukcyjnych wzorców zachowań i reakcji na ważne, często trudne wydarzenia w naszym życiu. Przez to prowadzi do rozwoju samoświadomości oraz umożliwia zbudowanie zdrowej, dobrej i prawdziwej relacji nie tylko z innymi ludźmi, ale przede wszystkim z samym sobą.

Uważność, troska i czułość skierowane ku samemu sobie umożliwiają Pacjentowi doświadczanie bliskości i miłości z innymi.

Obszarem moich szczególnych zainteresowań, w którym wykorzystuję wiedzę zdobytą podczas ponad 30 lat pracy w zawodzie medycznym jako farmaceutka, jest psychosomatyka. Istnieje bezpośredni związek pomiędzy stanem umysłu a fizycznymi dolegliwościami ciała, na co dowodów wielokrotnie doświadczyłam podczas mojej pracy w aptece.

Typowe dolegliwości psychosomatyczne to: astma oskrzelowa, choroba niedokrwienna serca, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, cukrzyca, choroby tarczycy, niektóre choroby skóry w tym atopie, niektóre postaci otyłości i wiele innych.

Proces psychoterapii korzystnie wpływa na zmianę w odczuwaniu tych dolegliwości.

Ukończyłam Akademię Medyczną w Łodzi Wydział Farmaceutyczny. Studiowałam na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Pedagogika, specjalność Resocjalizacja. Mam dyplom studiów podyplomowych Psychosomatyka i Somatopsychologia na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.

Prywatnie jestem w długoletnim związku i mam dwoje dorosłych dzieci.

Pracuję w oparciu o przekonanie, że tym co leczy w psychoterapii są: MIŁOŚĆ, SAMOWSPÓŁCZUCIE oraz PRAWDA.
MIŁOŚĆ - rozumiana jako pragnienie dobra innej osoby (z łac. caritas).
SAMOWSPÓŁCZUCIE (z ang. self-compassion) - pragnienie dobra nie tylko dla innych, ale również dla samego siebie.
PRAWDA - przyjęcie prawdy o sobie, poznanie swoich emocji, pogodzenie się z nimi i zaakceptowanie ich.

Pomagam Pacjentom realizować cel, jakim jest troska o siebie samego, zaopiekowanie się sobą, wybaczenie sobie i zaakceptowanie swoich niedoskonałości.

+48 608 040 204
grazynabalcerak@gmail.com

Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 669 638 155

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz że...

Metanoia z w języku greckim oznacza przemianę myśli, zmianę usposobienia. Z łaciny zaś słowo to tłumaczy się jako wewnętrzne odrodzenie.

Jeśli przemiana dokonuje się rzeczywiście, przenosi się na wszystkie istotne wymiary człowieka: duchowy, psychiczny, społeczny i biologiczny.

Celem naszej poradni jest pomoc w tej przemianie na wszystkich poziomach egzystencji w zależności od potrzeb danego człowieka.